Αερόθερμο περιστρεφόμενο 

Αερόθερμο δωματίου κατάλληλο για χώρους μέχρι 20m².

Περιστρεφομενο

 Διαθέτει 2 επίπεδα θερμανσης ρυθμίσεις, ,

 Θερμοασφάλεια για προστασία από υπερθέρμανση

 Ρυθμιζόμενος Θερμοστάτης

 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας

Ισχυς 2000watt